BBH Book

Евро Проекти

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.089-3154-C01, Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване
на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Бенефициент: БЕСТ ХОТЕЛС ЕООД
Обща стойност: 50 000.000 лв., от които 50 000.00 лв. европейско финансиране.
Начало: 19.10.2021г.
Край: 19.01.2022г.

Call Now Button