BBH Book

DATE PERSONALE

Date personale

 • Cazarea în hotel se face prin prezentarea documentelor personale care certifică identificarea oaspeților.
 • Datele dvs oferite sunt protejate, conform Legii privind protecția datelor personale și actelor normative reglementând protecția informației și se prelucrează numai în scopul îndeplinirii cerințelor stabilite din Leagea turismului.
 • Această informație va fi folosită numai în cea ce privește rezervările efectuate și nu vor fi oferite pentru alte scopuri.
 • Hotelul ”Best Boutique Hotel” are dreptul de a culege și utiliza informații despre utilizatorii săi, când aceștia se înregistrează sau efectuează o rezervare.
 • Informația prin care Utilizatorul paginii de internet www.hotel-stz.com poate fi identificat, trebuie să includă nume și prenume, adresă, telefon, adresă de e-mail pentru corespondență și orice altă informație pe care Utilizatorul o oferă în momentul rezervării sale și oricare altă pe care această persoană o include și oferă la momentul solicitării, primirii sau utilizării serviciilor oferite de hotelul ”Best Boutique Hotel”, de asemenea de a face parte din promoții, jocuri de noroc și competiții, completarea chestionarelor, formularelor și altele.
 • Hotelul ”Best Boutique Hotel” garantează confidențialitatea datelor personale ale Utilizatorilor săi, declarând că aceste date nu vor fi folosite pentru alte scopuri decât pentru scopurile prevăzute și mai exact:
  – Contactarea Utilizatorului pentru a stabili detalii în legătură cu rezervarea și modurile de plată.
  – Emiterea facturii
  – Ajutor în momentul completării rezervării, dacă nu reușește singur
  – Informare despre prețuri și servicii
  – Oferirea serviciilor și întreținerii
  – Anunțare despre servicii și produse noi
  – Furnizarea ofertelor personalizate și promoționale și altele.
 • Hotelul ”Best Boutique Hotel” are grijă și responsabilitatea cuvenită de a proteja informațiile despre utilizator,care i s-au oferit în legătură cu rezervarea efectuată pe pagina de internet www.hotel-stz.com , în afara cazurilor de forță majoră sau eveniment accidental.
 • În formularul de rezervare care se completează de Utilizator, sunt bifate datele cu character obligatoriu sau de bună voie și consecințele refuzului de a le oferi. Prin exprimarea acordului cu aceste Condiții generale, Utilizatorul își dă acordul că informația despre el să fie prelucrată în modul prevăzut.
 • Restricțiile nu se aplică în cazul în care Utilizatorul sau persoanele aflate sub controlul lui au comis fapte rele intenționate în sensul acestor Termeni și condiții generale sau au încălcat drepturile sau interesele legitime ale părților terțe. În acest caz hotelul ”Best Boutique Hotel” are dreptul să ofere date despre Utilizator autorităților publice competente relevante, în conformitate cu legislația în vigoare.
 • Hotelul ”Best Boutique Hotel” se obligă să nu dezvăluiește nici o informație despre Utilizator și nici să ofere informația colectată a păților terțe- societăți comerciale, personae fizice și altele, în afară de următoarele cazuri:
  – A primit acordul Utilizatorului în momentul efectuării rezervării sau într-un moment mai târziu
  – Informația este cerută de autoritățile de stat sau persoane autorizate conform legii în vigoare care sunt autorizate să solicite și să colecteze aceste informații în conformitate cu procedurile stabilite
  – În alte cazuri menționate în lege.
Call Now Button