Общи Условия

Условия за резервация

 • Резервация в „Бест Бутик Хотел“ Стара Загора може да направите по един от следните начини:
  – на телефон: 042 98 88 00
  – на телефон: 042 98 88 01
  – на телефон: 0882 50 34 38
  – на телефон: 0882 51 97 08
  – чрез e-mail: bbh@hotel-stz.com
  – чрез сайта: www.hotel-stz.com
  – на място в хотела.
 • След като получим и обработим Вашата заявка, ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим възможността за настаняване.
 • Заявката за резервация следва да съдържа следната информация: името и фамилията на госта, националността му, точни дати на пристигане и заминаване, телефон, номер на кредитна карта и имейл за обратна връзка, вида на стаята, брой стаи, брой гости.
 • Потвърждение за направената резервацията ще получите на посочен от Вас e-mail. В него ще са описани типа и броя на резервираните стаи, датата на настаняване и напускане на хотела, броя на възрастните и децата, посочени в заявката за резервация, както и дължимата сума. Моля, след като я получите потвърждението, внимателно да се запознаете с информацията за Вашата резервация и да се свържете с нас, в случай че е необходима корекция.
 • В e-mail с потвърждението по преценка на хотела, като изискуем гарантиращ депозит, може да бъде посочена сума, която следва да платите авансово преди настаняването. Не по – късно от 5 (пет) дни след изпращането на нашия e – mail (освен ако не е договорен друг срок), клиента следва да плати посоченият изискуем депозит. Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация може да се заплати на място в хотела.
 • Като изискуем гарантиращ депозит при резервации касаещи пакетни и празнични предложения, по преценка на хотела, може да бъде посочена сума в размер на 100 (сто) % от сумата на резервацията. Не по – късно от 5 (пет) дни след изпращането на нашия e – mail (освен ако не е договорен друг срок), клиента следва да плати посоченият изискуем депозит.
 • След като получим сумата по гарантиращият депозит, на посоченият от Вас e-mail ще изпратим фактура за постъпилото плащане, а Вашата резервация ще се счита за валидна и окончателно ПОТВЪРДЕНА.
 • Ако плащането не бъде извършено в рамките на описания срок, хотелът запазва правото си да анулира направена резервация.
 • Когато клиент направи резервация в „Бест Бутик Хотел“ се счита, че се е запознал с настоящите общи условия и е съгласен с тях.
 • Резервации приети по телефон, електронна поща или през нашият сайт се считат за възникващо договорно отношение.
 • Извършеното разплащане се счита за пълно приемане на тези общи условия за пребиваване в нашия хотел.

Условия за анулиране на резервация

 • Ако желаете да анулирате направена от Вас резервация, това може да стане по един от следните начини:
  – на телефон: 042 98 88 00
  – на телефон: 042 98 88 01
  – на телефон: 0882 50 34 38
  – на телефон: 0882 51 97 08
  – чрез e-mail: bbh@hotel-stz.com
 • 20 (двадесет) или повече дни преди датата на настаняване , ако клиента желае да анулира потвърдена резервация, няма да дължи неустойка и сумата платена, като гарантиращ депозит ще му бъде възстановена в срок до 30 работни дни след анулацията.
 • При анулация в срок от 20 (двадесет) до 10 (десет) дни преди датата на настаняване или в случай на непристигане в деня на настаняването, клиента дължи неустойка в размер на 50% от сумата платена като гарантиращ депозит.
 • При анулация в срок по-кратък от 10 (десет) дни преди датата на настаняване или в случай на непристигане в деня на настаняването, клиента дължи неустойка в размер на сумата платена като гарантиращ депозит, а резервацията ще се счита за анулирана.
 • „Бест Бутик Хотел“ запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от хотелиера, причини. В тези случаи хотелиерът:
  – Предлага настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени.

Промяна на резервацията

 • Ако желаете да промените Вашата резервация след като сте получили потвърждение, ние ще направим всичко възможно да Ви помогнем.

Условия за настаняване

 • Часове за настаняване и освобождаване на стаите:
  – Настаняване: след 14:00 ч.
  – Освобождаване на стаите: до 12:00 ч.
  – При по-късно освобождаване на стаята се заплаща допълнителна такса, както следва:
  – при освобождаване на стаята до 18:00 часа се дължи такса, по преценка на хотел;
  – при освобождаване на стаята след 18:00 часа се дължи заплащане в размер на 100 (сто)% от стойността на нощувката.
 • Резервациите се пазят до 24:00 ч. на съответния ден на пристигане.
 • Децата ненавършили 6 години се настаняват безплатно на допълнително легло в двойна стая, при наличието на двама пълноплащащи възрастни.
 • Децата навършили 6 години, но ненавършили 12 години се настаняват в двойна стая срещу доплащане от 20 лв/ден на допълнително легло на база нощувка /и закуска /при наличието на двама пълноплащащи възрастни.
 • Децата навършили 12 години, но ненавършили пълнолетие (18 години) се настаняват в двойна стая срещу доплащане от 50 лв/ ден на допълнително легло на база нощувка /и закуска/ при наличието на двама пълноплащащи възрастни.
 • Настаняване на трети възрастен на допълнително легло в апартамент доплаща 50 лв.
 • При настаняване на възрастен и дете в двойна стая на редовни легла, отстъпка от цената на стаята не е предвидена.
 • В хотела не се приемат домашни любимци.
 • Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите.
 • Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма. Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с направените резервации и няма да бъде предоставяна за други цели.

Цени за настаняване

 • Цените за настаняване в „Бест Бутик Хотел“ са посочени на официалния сайт на хотела: www.hotel-stz.com

Начин на плащане

 • В брой в хотела /в български лева/.
 • С дебитна или кредитна карта в хотела.
 • С банков превод по следната банкова сметка в лева:
  – Банка: Интернешънъл Асет Банк
  – IBAN: BG61 IABG 7433 1000 7305 00
  – BIC: IABGBGSF

Права и задължения на страните

 • „Бест Бутик Хотел“ се задължава да предостави на гостите на хотела в пълен размер заявените и заплатените от тях услуги.
 • Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на гостите на хотела, не се възстановяват.
 • „Бест Бутик Хотел“ не носи отговорност за вреди, причинени от действия на трети лица.
 • Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място в хотела с цел отстраняване на слабостите. Предявяването става в писмена форма. В случай, че изискванията не бъдат удовлетворени, клиентът трябва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 3 работни дни след съставянето му клиентът ще получи официалното становище по проблема от Управителя на хотела.
 • Всички цени, обявени в сайта на хотела www.hotel-stz.com , както и описани в e-mail съобщенията на хотела са в български лева с включен ДДС и туристически данък.
 • Допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена за нощувка и трябва да бъдат заплатени отделно при освобождаване на стаята.
 • Хотелът не носи отговорност за: откраднати вещи от стаите, Лоби и СПА Клуб на хотела, които се съхраняват извън персоналния сейф поставен във всяка стая както за щети, причинени от трети лица.
 • В стаите на “Бест Бутик Хотел“ не се допуска пушене, според разпоредбите на националното законодателство. Затова в случай на констатирано несъответствие с тях, хотелът запазва правото си да наложи, без предварително уведомление, такса в размер на 100.00 лв.
 • Гостите на хотела следва да спазват общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в хотела. Всички разходи за нанесени материални щети на хотела се заплащат от причинилите ги лица.
 • “Бест Бутик Хотел“ не носи отговорност за лица под 18 години оставени без надзор. Всеки гост е длъжен да не оставя децата си без надзор на територията на “Бест Бутик Хотел“.
 • По всички спорове и правни въпроси, неуредени с настоящите Общи условия и възникнали във връзка с използването на сайта www.hotel-stz.com , задължителни са разпоредбите на законите на Република България.

Политика за използване на Биствитки

 • С посещаването на сайта www.hotel-stz.com , потребителите се съгласяват бисквитки от него, негови партньори и рекламните платформи използвани от него да бъдат поставяни на устройствата им.
 • Ако потребителя не желае да бъдат поставяни бисквитки на неговото устройство, той може да направи това от настройките на софтуера, с който отваря настоящия сайт www.hotel-stz.com , като в такъв случай не може да се гарантира пълното и акуратно функциониране на сайта.
 • Потребителя се счита за уведомен по отношение на неиндивидуализираното проследяване на неговото поведение на сайта и в интернет при посещение, резервация, записване, преминаване от друг сайт и др. от страна на www.hotel-stz.com

Права за интелектуална собственост

 • Съдържанието на уеб сайта www.hotel-stz.com е със запазени авторски права.
 • Зареждането, записването и отпечатването на отделни страници и/или секции, снимки и други документи е позволено единствено при условие, че бележките и знаците за авторското право или други такива, свързани със собствеността, не са премахнати.
 • Забранява се всяко възпроизвеждане (цялостно или частично), промяна, предаване (по електронен или друг път), свързване или използване на уеб сайта www.hotel-stz.com за каквито и да са публични или търговски цели без писменото разрешение на „Бест Бутик Хотел“ и/или носителят на авторското право.
 • Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уебсайта www.hotel-stz.com (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „Бест Бутик Хотел“ или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „Бест Бутик Хотел“ и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.