KİŞİSEL VERİLER

Kişisel Veriler

 • Otele yerleşme, misafirlerin kimliğini kanıtlayan kişisel belgelerin takdimi ile yapılmaktadır.
 • Sağladığınız veriler, Kişisel Veri Koruma Yasası ve verilerin korunmasını düzenleyen normatif yasalar uyarınca korunur ve yalnızca Turizm Yasasının belirlenmiş gerekliliklerini yerine getirme amacıyla işlenir.
 • Bu veriler sadece yapılan rezervasyonlar ile bağlantılı olarak kullanılacak ve başka amaçlar için paylaşılmayacaktır.
 • Best Boutique Hotel, kayıt veya rezervasyon yapan Kullanıcıları hakkında veri toplama ve bunları kullanma hakkına sahiptir.
 • Www.hotel-stz.com web sitesinde Kullanıcının tanımlanabileceği veriler arasında ad, soyad, adres, telefon, iletişim için e-posta adresi ve rezervasyon sırasında Kullanıcı tarafından sağlanan tüm diğer veriler ve Best Boutique Hotel tarafından sunulan hizmetleri talep etmek, almak veya kullanmak için veya promosyonlara, çekilişlere ve yarışmalara katılmak için ve anketler, soru kağıtları, formlar ve benzerlerini doldurmak için sağladığı tüm veriler yer alabilir.
 • Best Boutique Hotel, Kullanıcılarının kişisel verilerinin gizliliğini korumayı garanti ederek, amaçlanan amaçlarından başka bir amaç için kullanılmayacağını beyan eder, bilhassa:
  – rezervasyon ve ödeme ile ilgili ayrıntıları belirlerken Kullanıcı ile iletişime geçmek
  – fatura düzenlemek
  – zorlandığınız takdirde, rezervasyon bilgilerini doldurmak için yardım etmek
  – fiyatlar veya hizmetler hakkında bilgilendirmek
  – hizmet ve destek sunmak
  – yeni hizmet veya ürün bildirmek
  – kişiselleştirilmiş promosyon teklifleri vb. sağlamak.
 • Best Boutique Hotel, www.hotel-stz.com web sitesi aracılığıyla rezervasyon sırasında kendisine sağlanan Kullanıcı verilerini, mücbir sebep veya kaza durumları dışında, korumakla sorumludur.
 • Kullanıcı tarafından doldurulan rezervasyon formu, veri paylaşımının zorunlu veya gönüllü niteliğini ve bu verilerin paylaşılmasını reddetmenin sonuçlarını belirtir. İşbu Genel Koşullarını kabul ederek, Kullanıcı kendisiyle ilgili verilerin, yine Genel Koşulların düzenlemelerine uygun şekilde işlenmesini kabul eder.
 • Bu kısıtlamalar, Kullanıcı veya onun kontrolü altındaki kişilerin, işbu Genel Koşullar doğrultusunda kötü niyetli davranışlarda bulunmaları veya üçüncü şahısların haklarını veya meşru çıkarlarını ihlal etmeleri durumunda uygulanmayacaktır. Bu durumda, Best Boutique Hotel, Kullanıcı ile ilgili kişisel verileri, yürürlükteki yasalara uygun olarak ilgili yetkili devlet makamlarına sunma hakkına sahiptir.
 • Best Boutique Hotel, aşağıdaki durumlar dışında Kullanıcı ile ilgili hiçbir kişisel veriyi ifşa etmemeyi ve toplanan verileri üçüncü şahıslara – şirketlere, özel kişilere ve diğerlerine – vermemeyi taahhüt eder:
  – rezervasyon sırasında veya daha sonra Kullanıcının açık onayını almıştır.
  – veriler, resmi makamlarca veya yasal prosedürlere uygun olarak bu tür verileri istemek ve toplamak için yürürlükteki yasalar tarafından yetkilendirilen yetkililer tarafından istenmekte ise
  – yasalar doğrultusunda belirtilen diğer durumlarda.
Call Now Button